Forbrukere har følgende angrerett:

_____________________________________________________________________________

 

Avbestillings

 

uttak

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Kanselleringsperioden er fjorten dager fra kontraktsinngåelsen.

For å utøve angreretten din må du informere oss (Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Tyskland, +49 (0) 5224 / 9395294) om avgjørelsen din ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt av post eller e-post). for å heve denne kontrakten. Du kan bruke vedlagt prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

Zur wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, har vi valgt alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av merkostnadene som følger av å velge en annen leveringsmetode enn den gunstigste standardleveransen som tilbys av oss) må betale tilbake umiddelbart og senest innen fjorten dager fra datoen da varselet om tilbakekall av denne kontrakten har nådd oss. For denne tilbakebetalingen bruker vi de samme betalingsmidlene som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt med deg; Du vil ikke i noe tilfelle bli belastet for disse tilbakebetalingsgebyrene.

Hvis du har bedt om at tjenestene skal begynne i løpet av kanselleringsperioden, må du betale oss et rimelig beløp, som tilsvarer andelen av tjenestene som allerede er levert til det tidspunktet du informerte oss om utøvelsen av retten av kansellering med hensyn til denne kontrakten Sammenlignet med det totale omfanget av tjenestene som tilbys i kontrakten.

_____________________________________________________________________________

Ved en kontrakt om levering av tjenester utløper angreretten blant annet hvis gründeren har levert tjenesten fullt ut og først har begynt å utføre tjenesten etter at forbrukeren har gitt sitt uttrykkelige samtykke og samtidig bekreftet sin kunnskap om at han mister sin angrerett hvis kontrakten er fullstendig oppfylt av gründeren.

Med mindre annet er avtalt mellom partene, gjelder ikke angreretten kontrakter for levering av tjenester i boligområdene til andre formål enn boligformål, transport av varer, kjøretøyutleie, levering av mat og drikke, og i i samsvar med § 312g (2) BGB for levering av ytterligere tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter, dersom kontrakten gir en spesifikk dato eller periode for tilbudet.

Vedlegg: Skjema for modelluttak

 

Muster-Widerrufsformular

 

(Wenn Sie hiet Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es zurück.)

 

 

Til Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Tyskland, info@machinengo.de

 

- Hiermit widerrufe (n) ich / wir (*) hiet von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / dø Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

 

   ........................

 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

 

   ........................

 

- Navn des / der Verbraucher (s)

 

   ........................

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

 

   ........................

- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)

 

   ........................

- Datum

 

   ........................

 

 

(*) Unzutreffendes streichen.